Gallery

现在很多新加坡人给定金要找老婆如果你们要嫁老公请跟我联络谢谢
Now many Singaporeans give a deposit to find a wife. If you want to marry a husband, please contact me. Thank you
Bây giờ nhiều người Singapore đặt cọc tìm vợ, bạn nào muốn lấy chồng thì liên hệ với mình nhé, xin cảm ơn

This pretty girl is born 2000. 165cm. 52kg. She can speak a little chinese. She is now in Vietnam. Please come to my office if you are interested in her. Thks

This pretty girl is born 1988. 158cm. 49kg. She is now in Singapore. S pass in Singapore. Can speak both English and Chinese. Please come to my office if you are interested in her. Thks

As a man, you have to pursue health, wealth and true love. Now there are many handsome guys in Singapore who want to marry wives. If you want to get married, please contact me. Thank you

作为男人你要追求健康财富和真爱。现在在新加坡有很多帅哥要娶老婆如果你想结婚就来联系我谢谢

Là một người đàn ông, bạn phải theo đuổi sức khỏe, sự giàu có và tình yêu đích thực. Hiện nay có rất nhiều anh chàng đẹp trai ở Singapore muốn lấy vợ, bạn nào muốn cưới thì liên hệ với mình nhé, xin cảm ơn

© Copyright 2020 True Love Vietnam Bride Matchmaker Agency. Company Registration No. 53337616E